Oferta

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie następujących dziedzin prawa:

Prawo cywilne
sprawy o zapłatę, odszkodowania, ochronę własności/posiadania, zniesienie współwłasności, ochronę dóbr osobistych, zasiedzenie
Prawo rodzinne
sprawy o rozwód, o separację, podział majątku wspólnego, kontakty z dzieckiem, alimenty, władza rodzicielska, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie
Prawo spadkowe
sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, sprawy związane z testamentem
Prawo karne
obrona w procesie karnym, reprezentowanie pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego, tymczasowe aresztowanie
Prawo administracyjne
sporządzanie pism, odwołań, skarg, zażaleń, reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
Prawo pracy
reprezentowanie pracodawców i pracowników przed sądem
Prawo gospodarcze
sporządzanie i analiza projektów umów, obsługa prawna spółek handlowych, także ich rejestracja, przekształcenia.

Wynagrodzenie

Kancelaria ustala wysokość honorarium w oparciu o jasne i zrozumiałe dla Klienta kryteria. Zawsze wcześniej informujemy Klienta o kosztach jakie musi ponieść w związku z prowadzeniem sprawy.

Wstępną informację dotyczącą wysokości wynagrodzenia adwokata za poradę prawną, sporządzenie pisma procesowego lub za poprowadzenie sprawy można uzyskać pod numerem telefonu 502 234 909

Porada prawna w kancelarii to koszt od 100 zł.