Windykacja

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresie windykacji należności, polegającej na dochodzeniu roszczeń o zapłatę w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Oferujemy pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych.

Windykacja należności składa się z trzech etapów: polubownego, sądowego oraz komorniczego. Metodami administracyjnymi szukamy majątku dłużnika, a także wpiszemy dłużnika do rejestru zadłużonych. Na etapie sądowym dążymy do jak najszybszego uzyskania tytułu wykonawczego, aby w pełni odzyskać należne zobowiązanie

Odzyskujemy należności z tytułu niezapłaconych faktur, pożyczek, umów pisemnych i ustnych, umów o pracę.