Czyja wina?

 

To zasadnicze pytanie podczas rozstania małżonków.

W sentencji wyroku rozwodowego Sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Sąd może orzec, że rozwód nastąpił:

  • z winy jednego małżonka (powoda lub pozwanego)
  • z winy obojga małżonków
  • bez winy któregokolwiek z małżonków

Rozwód z ustaleniem winy polega na ustaleniu wyłącznej winy jednego z małżonków bądź z winy obydwojga. To sąd decyduje, który z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa, może także uznać, że obydwoje małżonkowie są winni.

Ustalenie winy rozpadu małżeństwa musi zostać wykazane i poparte dowodami. Strona domagająca się orzeczenia o winie musi być przygotowana do procesu już na etapie wnoszenia pozwu, tak aby uprzedzić pewne twierdzenia małżonka złożone w odpowiedzi na pozew. Najlepszą strategię opracuje zaufany prawnik, który fachowo oceni i poprowadzi sprawę.

Należy mieć na uwadze, że w postępowaniu rozwodowym nie ma stopniowania winy. Nie istnieje sytuacja w której sąd ustali, że jeden małżonek jest winny w 10% a drugi w 90%. Orzeczenie o winie w postępowaniu rozwodowym może zostać wydane w przypadku gdy strona wykaże, że małżonek jest wyłącznie winny lub sąd orzeknie winę obydwojga.

Rozwód bez orzekania o winie następuję na zgodny wniosek obojga małżonków. Muszą być oni zgodni co do takiego sposobu orzeczenia. Małżonkowie nie maja obowiązku przedkładać dowodów potwierdzających winę drugiego. W analizę winy nie jest angażowana rodzina, ani znajomi.

Rozwodzący się małżonkowie, obarczają się i oskarżają winą rozkładu pożycia małżeńskiego. Jaki jest sens ustalania winy?
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć że zaniechanie orzekania o winie zdecydowanie przyspiesza proces rozwodowy. Sąd nie bada winy, a strony nie wykazują dowodów na jej poparcie. Należy jednak pamiętać, że Sąd zaniecha orzekania o winie, ale jedynie na zgodne żądanie małżonków, co w sytuacji konfliktowej często jest trudne do osiągnięcia.

Co daje natomiast orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków, oczywiście poza wewnętrzną satysfakcją i moralnym zwycięstwem? Niewątpliwą i wymierną korzyścią mogą być alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, o ile strona wykaże, że na skutek rozwodu nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczynić się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Niewątpliwie, orzeczenie o wyłącznej winie małżonka, będzie także doskonałym argumentem podczas podziału majątku wspólnego.

Przedstawione dwa rozwiązania mają swoje plusy i minusy. To małżonek po konsultacji ze swoim adwokatem wybierze rozwiązanie, której jest dla niego najlepsze.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz