Rozwód – Czy to już?

Decyzja o rozstaniu, a w dalszej konsekwencji o rozwodzie jest bardzo trudna. Towarzyszy jej wiele nieprzespanych nocy i wylanych łez. Jednak często jest to jedyne i najlepsze rozwiązanie narastającego konfliktu małżonków, nierzadko także dla wspólnych dzieci.

Pojawia się pytanie: co dalej robić?

 

W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad dopuszczalnością rozwodu.
Polskie prawo przewiduje możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Pożycie małżeńskie w tradycyjnym małżeństwie opiera się na istnieniu trzech więzi: duchowej, fizycznej i gospodarczej. Rozkład pożycia małżeńskiego jest tylko wtedy zupełny, gdy pomiędzy małżonkami zostaną zerwane wszystkie więzi.

Przyjmuje się w orzecznictwie sądowym, że wspólne pożycie małżonków trwa nadal mimo braku jednego elementu, np. więzi gospodarczej. Brak ten może być usprawiedliwiony różnymi okolicznościami. Nieistnienie fizycznego pożycia małżonków także może uzasadnione, np. chorobą jednego małżonka, czy wiekiem.

Wspólne mieszkanie

W sytuacji gdy małżonkowie wspólnie zamieszkują, można uznać że rozkład ich pożycia jest zupełny i trwały, pomimo niepełnego ustania więzi gospodarczej. Częste są sytuacje w których pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny brak więzi duchowej i fizycznej. Małżonkowie mają oddzielne konta bankowe i jedyne co ich łączy to mieszkanie w którym wspólnie mieszkają, z różnych powodów – pomimo rozstania.

Drugim istotnym elementem jest trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego.

Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego zachodzi, gdy pomiędzy małżonkami nie zostanie przywrócona więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. To sąd, pochylając się nad sprawą małżonków dokonana oceny zaistnienia przesłanek rozwodowych.

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny?

Zgodnie z polskim prawem, rozwód nie jest dopuszczalny:

  • jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo,
  • jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
  • jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

To sąd podczas procesu rozwodowego oceni, czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a także możliwość orzeczenia rozwodu. Natomiast na etapie rozważań o możliwości formalnego zakończenia małżeństwa najlepszym rozwiązaniem jest wizyta u prawnika, który fachową wiedzą i doświadczeniem zawodowym doradzi najkorzystniejsze dla swojego Klienta rozwiązanie.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz